Hääleta muutuste poolt

Üks esimesi tulevikku muutvaid kogukonnapõhiseid ökosüsteeme.

Osaliste endi kehtestatud reeglid

Mainstonis saad teha ise valikuid ning võimaluse otsustusprotsessis osaleda.

Hääleta muutuste poolt

Osale nõupidamisrühma töös, et rääkida kaasa valuuta juhtimisega seotud ja muudes küsimustes.

Ühine otsustamine

Otsus loetakse tehtuks ja hääletusteema suletakse, kui 75% kogukonnast on muudatuse heaks kiitnud.

Hääletusteemad

Kui kogukonna enamus soovib muudatust, esitab ettevõtte vastavad uued hääletusteemad.

Hääleõigus

Hääleõigus on kõikidel Mainstoni mündi omanikel, olenemata nende osa suurusest.

Hääletustasu

Muudatuse üle otsustamisel osalemiseks tuleb iga hääletuse eest maksta väike tasu Ston-tähikutes.

Konsensuslik reeglite muutmine

Tõeliselt hajutatud plokiahela konsensus.

Et jääda truuks sada protsenti läbipaistva, detsentraliseeritud ja kogukondliku plokiahela loomise ideele, lubab Mainston plokiahelas muudatusi teha vaid siis, kui 75% kogukonnast muudatuse heaks kiidab.

Meie eesmärk on anda kogukonnale sõna- ja hääleõigus, mis võimaldaks Mainstoni tulevikku reaalselt muuta tänu tõeliselt hajutatud plokiahela konsensusele.