Гласајте за промена

Еден од првите екосистеми со поддршка на заедницата што ја промени иднината како еден.

Акционерите ги утврдуваат правилата

Добијте моќ да избирате и да станете дел од одлучувањето во Мејнстон.

Гласајте за промена

Учествувајте во консензусната група и имајте збор во управувањето со валутата, како и други прашања.

Консензусот е комплетиран

Одлуката ќе биде заклучена и темата за гласање ќе се затвори кога 75% oд заедницата ќе ја одобри таа промена.

Теми за гласање

Новите теми за гласање ќе бидат презентирани од компанијата кога мнозинството од заедницата ќе бараат промена.

Овластувачи за гласање

Моќта за гласање ќе биде достапна за секој што ја поседува монетата на Мејнстон, без оглед колку е голем или мал неговиот удел.

Надоместок за гласање

За да учествувате во одлучувањето за нова промена, за секој глас се користи мала сума од 0,0001 Ston токени.

Награди за гласање

Сопствениците на монети кои учествуваат во одлучувањето на Мејнстон се наградени за нивните напори и учество.

Промени во правилото на консензус

Вистински дистрибуиран консензус на blockchain.

Останувајќи верен на нашата визија за создавање на blockchain кој е сто проценти транспарентен, децентрализиран и придвижуван од заедницата, Мејнстон само ќе дозволи вилушки или промени во рамките на blockchain кога 75% oд заедницата ќе ја одобри таа промена.

Нашата цел е да и дадеме на нашата заедница глас и моќ на гласање да донесе реална промена во иднината на Мејнстон преку вистински дистрибуиран консензус на blockchain.