Решение за дигитален идентитет

Безбеден и транспарентен протокол за дигитален идентитет на blockchain.

Промена на пејзажот за дигитален идентитет.

Лидер во индустријата да обезбеди стандардизиран метод за потврда на идентитетот.

Дигитален идентитет

Исполнете ја вашата потврда за идентитет за да ги дигитализирате и безбедно чувате службените лични податоци на blockchain.

Инстант потврда

Нашите решенија за blockchain KYC користат дигитален леџер за да обезбедат скоро моментални проверки на идентитетот.

Транспарентни протоколи на KYC

Доживејте целосна контрола и транспарентност во однос на користењето на личните приватни податоци и идентификација.

Безбедност на идентитет

Вашиот дигитален идентитет е безбеден со сите документи во согласност со KYC, зачувани на blockchain.

Доверлив и децентрализиран

Ние ги правиме потврдувањата поефикасни на глобално ниво со брзо расчистување, целосна транспарентност, голема безбедност и зголемена доверба преку blockchain.

Елиминирајте ја кражбата на идентитет

Со непроменливата природа на личните податоци зачувани на blockchain, измамата станува дел од минатото.